מחירי הדירות - מתחם 86

לחצו על המתחם להצגת מחירי הדירות.

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 40,000 ₪

* המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש ספטמבר כפי שפורסם ביום 15/10/2015
* אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה