תכניות הדירות

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

בניין ג1

145מ"ר  129 מ"ר   -             2

דירה מס' 10 - 5 חדרים

מחיר: 814,114 ש"ח

תכנית הדירה

135 מ"ר  100 מ"ר    -          2

דירה מס' 11 - 5 חדרים

מחיר: 800,509 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

דירה מכורה

140 מ"ר  14 מ"ר    -            2

דירה מס' 11 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      -           2

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   5 מ"ר         2

דירה מס' 9 - 4 חדרים

מחיר: 691,313 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 7 - 4 חדרים

מחיר:  705,992 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 6 - 4  חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      9            2

דירה מס' 5 - 4 חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

דירה מכורה

140מ"ר  220 מ"ר    -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר: 974,984 ש"ח

תכנית הדירה

96 מ"ר  202 מ"ר    -               2

דירה גן מס' 2 - 4 חדרים

מחיר: 770,698 ש"ח

תכנית הדירה

137 מ"ר  197 מ"ר    -           1

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר: 928,656 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

מקרא:

בניין ג2

145מ"ר  129 מ"ר   -             2

דירה מס' 14 - 4 חדרים

מחיר: 872,710 ש"ח

תכנית הדירה

145מ"ר  129 מ"ר    -            1

דירה מס' 13 - 4 חדרים

מחיר: 863,162 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

דירה מכורה

140 מ"ר  14 מ"ר    -            2

דירה מס' 11 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      -           2

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   5 מ"ר         2

דירה מס' 9 - 4 חדרים

מחיר: 699,881 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 7 - 4 חדרים

מחיר:  705,992 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 6 - 4  חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      9            2

דירה מס' 5 - 4 חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

דירה מכורה

140מ"ר  220 מ"ר    -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר: 974,841 ש"ח

תכנית הדירה

96 מ"ר  202 מ"ר    -               2

דירה גן מס' 2 - 4 חדרים

מחיר: 770,698 ש"ח

תכנית הדירה

137 מ"ר  222 מ"ר    -           1

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר: 964,458 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

דירה פנוייה

בניין ג3

145מ"ר  129 מ"ר   -             2

דירה מס' 14 - 4 חדרים

מחיר: 872,710 ש"ח

תכנית הדירה

145מ"ר  129 מ"ר    -            1

דירה מס' 13 - 4 חדרים

מחיר: 863,162 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

דירה מכורה

140 מ"ר  14 מ"ר    -            2

דירה מס' 11 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      -           2

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 688,807 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   5 מ"ר         2

דירה מס' 9 - 4 חדרים

מחיר: 699,881 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 7 - 4 חדרים

מחיר:  705,992 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר   9 מ"ר       2

דירה מס' 6 - 4  חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      9            2

דירה מס' 5 - 4 חדרים

מחיר: 706,373ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

דירה מכורה

140מ"ר  219 מ"ר    -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר: 973,409 ש"ח

תכנית הדירה

96 מ"     201 מ"ר     -           2

דירה גן מס' 2 - 4 חדרים

מחיר: 769,695ש"ח

תכנית הדירה

137 מ"ר  221 מ"ר    -           1

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר:962,310 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 60,000 ₪

אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

גודל דירה מרפסות    מחסן      חניות

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה