תוכניות הדירות - בניין 150

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

קומה 8

פנטהאוז מס' 24

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

184מ"ר  66 מ"ר  4.7מ"ר     2

פנטהאוז מס' 23

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

167מ"ר 86 מ"ר   4.1 מ"ר       2

קומה 7

פנטהאוז מס' 22

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

173מ"ר 165 מ"ר  8 מ"ר        2

פנטהאוז מס' 21

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

148מ"ר 30 מ"ר   5.8מ"ר         2

קומה 6

דירה מס' 20

4 חדרים 

מחיר:  798,590 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר   4.8 מ"ר         1

דירה מס' 19

5 חדרים 

מחיר:  860,495ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 18

5 חדרים 

מחיר: 810,563 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  36 מ"ר   6 מ"ר     1

קומה 5

קומה 4

קומה 3

קומה 2

קומה 1

קרקע

דירה מס' 17

4 חדרים 

מחיר:  798,590 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר   4.8 מ"ר         1

דירה מס' 16

5 חדרים 

מחיר:  862,157 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 15

5 חדרים 

מחיר: 810,563 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  36 מ"ר   6 מ"ר     1

דירה מס' 14

4 חדרים 

מחיר:  798,590 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר   4.8 מ"ר         1

דירה מס' 13

5 חדרים 

מחיר:  862,157 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 12

5 חדרים 

מחיר: 810,563 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  36 מ"ר   6 מ"ר     1

דירה מס' 11

4 חדרים 

מחיר:  798,590 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר   5 מ"ר        1

דירה מס' 10

5 חדרים 

מחיר:  862,157 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 9

5 חדרים 

מחיר: 810,563 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  36 מ"ר   6.3 מ"ר      1

דירה מס' 8

4 חדרים 

מחיר:  798,590 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר   4.8 מ"ר        1

דירה מס' 7

5 חדרים 

מחיר:  862,157 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 6

5 חדרים 

מחיר: 810,563 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  36 מ"ר   6 מ"ר      1

דירה מס' 5

4 חדרים 

מחיר:  798,536 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

130מ"ר  47 מ"ר  4.8 מ"ר         1

דירה מס' 4

5 חדרים 

מחיר:  859,637 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

146מ"ר  27 מ"ר   4.7מ"ר       2

דירה מס' 3

5 חדרים 

מחיר: 828,588 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

136מ"ר  47 מ"ר   6.3 מ"ר      1

דירה מס' 2

5 חדרים 

מחיר: 1,220,907 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

147מ"ר  248 מ"ר  4.7מ"ר     2

דירה מס' 1

5 חדרים 

מחיר: 1,162,288 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

160מ"ר  169 מ"ר  5מ"ר         2

גודל דירה מרפסות    מחסן      חניות

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 40,000 ₪

אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

מקרא:

דירה פנוייה

דירה מכורה

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה