תוכניות הדירות - בניין 151

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

קומה 8

פנטהאוז מס' 23

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

188מ"ר    67 מ"ר  5 מ"ר       2

פנטהאוז מס' 22

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

183מ"ר  65 מ"ר   5מ"ר         2

קומה 7

פנטהאוז מס' 21

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

188מ"ר  67 מ"ר   5 מ"ר        2

פנטהאוז מס' 20

5 חדרים 

דירת שוק חופשי

לצפייה בתוכנית הדירה

183מ"ר  65 מ"ר   5מ"ר         2

קומה 6

דירה מס' 19

5 חדרים 

מחיר: 1,150,228 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

188מ"ר  67 מ"ר   5.2 מ"ר        2

דירה מס' 18

5 חדרים 

מחיר:  1,118,702 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

183מ"ר  65 מ"ר   4.4 מ"ר       2

קומה 5

קומה 4

קומה 3

קומה 2

קומה 1

קרקע

דירה מס' 17

5 חדרים 

מחיר: 866,278 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר  36 מ"ר   5.2 מ"ר       2

דירה מס' 16

4 חדרים 

מחיר:  723,349 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

121 מ"ר 32 מ"ר  4.1 מ"ר       1

דירה מס' 15

5 חדרים 

מחיר: 857,858 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר 34 מ"ר  4.4 מ"ר       2

דירה מס' 14

5 חדרים 

מחיר: 866,278 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר 36 מ"ר   5.2 מ"ר         2

דירה מס' 13

4 חדרים 

מחיר:  723,349 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

121 מ"ר 32 מ"ר  4.1 מ"ר       1

דירה מס' 12

5 חדרים 

מחיר: 857,858 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר  34 מ"ר  4.4 מ"ר       2

דירה מס' 11

5 חדרים 

מחיר: 866,278 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144 מ"ר  36מ"ר  .2 5 מ"ר        1

דירה מס' 10

4 חדרים 

מחיר:  723,349 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

121 מ"ר 32 מ"ר  4.1 מ"ר       1

דירה מס' 9

5 חדרים 

מחיר: 857,858 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר 34 מ"ר 4.4 מ"ר      2

דירה מס' 8

5 חדרים 

מחיר: 866,278 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר 36 מ"ר   5.2 מ"ר      2

דירה מס' 7

4 חדרים 

מחיר:  723,349 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

121 מ"ר 32 מ"ר  4.1 מ"ר       1

דירה מס' 6

5 חדרים 

מחיר: 857,858 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר  34 מ"ר  4.4 מ"ר      2

דירה מס' 5

5 חדרים 

מחיר: 866,278 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144 מ"ר  36 מ"ר   5 מ"ר        2

דירה מס' 4

4 חדרים 

מחיר:  835,985 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

121 מ"ר 102 מ"ר   4.1 מ"ר       1

דירה מס' 3

5 חדרים 

מחיר: 857,858 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

144מ"ר  34  מ"ר  4.4 מ"ר    2

דירה מס' 2

4 חדרים 

מחיר: 1,020,058 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

124מ"ר 200 מ"ר  6 מ"ר      1

דירה מס' 1

4 חדרים 

מחיר: 1,072,821 ש"ח

לצפייה בתוכנית הדירה

145מ"ר  154 מ"ר  7.8מ"ר      2

מקרא:

דירה מכורה

דירה פנוייה

גודל דירה מרפסות    מחסן      חניות

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 40,000 ₪

אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה