מסמכים חיוניים

לחצו על המסמכים הרלוונטים לצפייה והורדה

תוכניות השכונה
  • תכנית השכונה ומיקום הבניינים-בקרוב

מפרט הדירות (המפרט המחייב של משרד השיכון)
  • מפרט כללי - לחץ כאן

  • המפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון - בקרוב

תכניות דירות - תשריט מכר(לפי בניין)
  • יועלה בקרוב

מסמכים הקשורים לחוזה רכישת הדירה
  • לחוזה המכר המלא ונספחיו- יועלה בקרוב

  • טופס הרשמה- יועלה בקרוב

בחירת דירה וחתימת חוזה
  • ייפוי כוח במידה ואין באפשרות הזוכה/ים להגיע לבחור את הדירה- יועלה בקרוב

 

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה