מחירי הדירות

לחצו על המתחם להצגת מחירי הדירות.

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 60,000 ₪. למידע עדכני בנוגע למענק יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

* המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש מאי 2017 כפי שפורסם ביום 15/6/2017
* אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

* המחירים הנ"ל הינם צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש יולי 2017.

 אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

אין כל התחייבות הדירה לגדלים הסופיים של הדירות ומחירם הסופי ייקבע רק לאחר קבלת ההיתר בפועל וייתכנו שינויים במחיר הדירות.

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה