תכניות הדירות

לצפייה על תוכנית הדירה, לחצו על התוכנית הרצוייה

בניין ב1

תכנית הדירה

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 834,258 ש"ח

119מ"ר  183 מ"ר    -            1

קומה 4

143מ"ר  14 מ"ר      -             1

דירה מס' 9 - 5 חדרים

מחיר:701,218 ש"ח

תכנית הדירה

119מ"ר  14 מ"ר       -            2

דירה מס' 8 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

143מ"ר  14 מ"ר      -            1

דירה מס' 7 - 5 חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

119 מ"ר  14 מ"ר      -           2

דירה מס' 6 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

96 מ"ר   243 מ"ר    -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר: 804,781 ש"ח

תכנית הדירה

143מ"ר  14 מ"ר        -          1

דירה מס' 5 - 5  חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

120מ"ר  120 מ"ר                  2

דירה מס' 4 - 4 חדרים

מחיר: 760,458 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

143 מ"ר  143 מ"ר    -            1

דירה גן מס' 2 - 5 חדרים

מחיר: 886,100 ש"ח

תכנית הדירה

118 מ"ר  143 מ"ר    -            2

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר: 784,589 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

בניין ב2

תכנית הדירה

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 834,258 ש"ח

119 מ"ר   183 מ"ר    -            1

קומה 4

119 מ"ר  14 מ"ר      -             2

דירה מס' 8 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

143מ"ר  14 מ"ר    -            1

דירה מס' 9 - 5 חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

119 מ"ר  14 מ"ר      -            1

דירה מס' 6 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

143מ"ר  14 מ"ר      -             1

דירה מס' 7 - 5 חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

93 מ"ר  230 מ"ר    -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר: 798,050 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר   14 מ"ר     -            1

דירה מס' 5 - 5  חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

120מ"ר  120 מ"ר     -           2

דירה מס' 4 - 4 חדרים

מחיר: 760,458 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

140 מ"ר  140 מ"ר    -            1

דירה גן מס' 2 - 5 חדרים

מחיר: 884,095 ש"ח

תכנית הדירה

118 מ"ר  234 מ"ר    -           2

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר: 915,195 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

דירה פנוייה

בניין ב3

תכנית הדירה

דירה מס' 10 - 4 חדרים

מחיר: 834,258ש"ח

119מ"ר  180 מ"ר    -            1

קומה 4

140מ"ר  14 מ"ר     -             1

דירה מס' 9 - 5 חדרים

מחיר: 701,218ש"ח

תכנית הדירה

119 מ"ר  14 מ"ר     -             2

דירה מס' 8 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 3

140מ"ר  14 מ"ר      -           1

דירה מס' 7 - 5 חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

119מ"ר  14 מ"ר     -              1

דירה מס' 6 - 4 חדרים

מחיר: 601,426 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 2

דירה מכורה

96 מ"ר  194 מ"ר     -             1

דירה גן מס' 3 - 4 חדרים

מחיר:734,180 ש"ח

תכנית הדירה

140מ"ר  14 מ"ר      -            1

דירה מס' 5 - 5  חדרים

מחיר: 701,218 ש"ח

תכנית הדירה

120 מ"ר  120 מ"ר   -             2

דירה מס' 4 - 4 חדרים

מחיר: 760,458 ש"ח

תכנית הדירה

קומה 1

143 מ"ר  129 מ"ר    -              1

דירה גן מס' 2 - 5 חדרים

מחיר: 867,053 ש"ח

תכנית הדירה

118 מ"ר  148 מ"ר    -           1

דירה גן מס' 1 - 4 חדרים

מחיר: 782,345 ש"ח

תכנית הדירה

קרקע

המחירים המצוינים  הנם לפני  מענק משרד הבינוי והשיכון לזכאים בסך 60,000 ₪

אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.

גודל דירה מרפסות    מחסן      חניות

ב.א. דורם יזמות בע"מ

 טל:  04-9533378

פקס 04-9533367

כתובת:  "בית דורם" רחוב החשמל 5, עפולה